skip to Main Content
fundacja-color-square

Fundacja Humanitarna Folkowisko jest niedochodową organizacją pozarządową, której celem jest organizowanie i dostarczanie pomocy humanitarnej, kulturalnej, edukacyjnej, dobroczynnej, społecznie użytecznej w Ukrainie oraz rejonach świata, które objęte są konfliktami.

Naszą domeną jest natychmiastowa reakcja na zmieniające się potrzeby szukających schronienia przed wojną. Fundacja Folkowisko powstała właśnie po to, żeby dostarczać szybką, skuteczną oraz systematyczną pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

 

fundacja-color-square

DZIAŁANIA

Train the Trainers

Nowa rzeczywistość dotknęła mieszkańców Ukrainy niespodziewanie i gwałtownie, a to ogromnie wpłynęło na ich zdrowie…

Ambulatorium i Centrum Edukacji Transgranicznej w Nahaczowie

W połowie 2022 roku władze ukraińskiej wioski Nahaczów, oddały w ręce Fundacji Humanitarnej Folkowisko budynek…

Wierzymy w kulturę

Fundacja Humanitarna Folkowisko to wojenne dziecko Stowarzyszenia Folkowisko. A to Stowarzyszenie od początku zakładało działania…

#fundacja_folkowisko

🇬🇧During both recording, editing and now watching this video many tears of joy dropped in the floor. 
Images like the one above keep us moving forward and assure all of us that what we do really makes sense and that we have to continue our mission💪
Thank you to every single one of you, who helped Ukraine in this difficult moment💗
🇵🇱Zarówno podczas nagrywania, montowania jak i teraz oglądania tego filmu wiele łez radości spadło na podłogę. 
Takie obrazy jak ten powyżej trzymają nas w ruchu i upewniają nas wszystkich, że to, co robimy naprawdę ma sens i że musimy naszą misję kontynuować 💪
Dziękuję każdemu z Was, kto pomógł Ukrainie w tym trudnym momencie💗
#stopwarinukraine #slavaukraini #folkowisko #humanitarianaid
🇬🇧Specialistic equipment for handicapped people went out to Ukraine this week. 
Big thanks to @fundacja_avalon for trust and our good relationship 💪
With us barriers don't exist❗
🇵🇱 Specjalistyczny sprzęt, taki jak wózki dla niepełnosprawnych pojechały w tym tygodniu na Ukrainę. 
Wielkie dzięki @fundacja_avalon za zaufanie i współpracę 💪
Z nami bariery nie istnieją❗
#wheelchairlife #humanitarianaid #slavaukraini #folkowisko
🇬🇧 | Every time we buy water, we do it in a regular store, just because it's 2X cheaper than getting it wholesale.🤯
Buy water for thousands of people on the front line, by checking the link in BIO✅
We bring them out in carts through checkout, load on a car, get it to our warehouse and depending on the situation. 
We send the car out immediately into Ukraine or store the water on pallets and wait for a moment to send it.⏳
_____
🇵🇱 | Za każdym razem, gdy kupujemy wodę, robimy to w zwykłym sklepie, tylko dlatego, że jest to 2x tańsze niż kupienie jej w hurtowni.🤯
Kup wodę dla tysięcy ludzi na lini frontu, sprawdzając link w BIO✅
Przenosimy je wózkami przez kasę, ładujemy na samochód, dowozimy do naszego magazynu i w zależności od sytuacji...
Wysyłamy samochód od razu na Ukrainę lub przechowujemy wodę na paletach i czekamy na moment, żeby ją wysłać⏳
#drinkwater
#ukrainewar
#philantropy 
#volunteering
After 20 years, they will finally have a clinic to get medical help 💪
Po 20 latach, w końcu będą mogli skorzystać z pomocy medycznej 💪
Check our BIO to support this initiative ✅
Sprawdź link w naszym BIO, by wspomóc tą inicjatywę✅
#slavaukraini #ukrainewar #humanitarianaid #helpforukraine
Help us feed thousands of animals in Ukraine!
Check the link in our bio for more!
[ENG] Kharkov, a city that has seen many wars, but none as brutal as this one.😫
Share to spread the word!
This short clip by Piotr Pawlus, a cameraman who was in Kharkov, shows the death, terror and fear of the inhabitants😭
But at the same time the happiness, relief and peace after receiving humanitarian aid and seeing people arriving from the west💪
[PL] Charków, miasto ktore widziało wiele wojen, ale zadnej tak brutalnej jak ta.😫
Udostępnij, aby rozpowszechnić tę wiadomość!
Ten krótki klip Piotra Pawlusa, operatora filmowego, który był w Charkowie, pokazuje śmierć, terror i strach mieszkańców😭
Ale jednocześnie szczęście, ulgę i spokój po otrzymaniu pomocy humanitarnej i zobaczeniu ludzi przybywających z zachodu💪
#ukrainewar #slavaukraini #saveukraine #warneverchanges #kharkovcity
[English below] Czy pamiętacie jeszcze skąd się wzięło i jakie korzenie ma Folkowisko 🤔 Jeszcze kilka miesięcy temu nasza ekipa zajmowała się tworzeniem festiwali i szerzeniem kultury pogranicza 🎶 Jednak, gdy wybuchła wojna w Ukrainie poczuliśmy obowiązek pomocy naszym sąsiadom 💙💛 Tak powstała Fundacja Folkowisko ☺ Jednak już za 10 dni planujemy się na chwilę zatrzymać. Przez trzy dni trwania Folkowisko Festiwal chcemy wrócić do tego, od czego wszystko się zaczęło, nie zapominając jednak o tym jak ważne rzeczy robimy teraz 🥰 Zachęcamy Was do zrobienia tego z nami. Zapraszamy 14 lipca na trzy dni do Gorajca, gdzie odbywać się będą koncerty, warsztaty, spektakle teatralne, spotkania literackie i wiele, wiele innych atrakcji. 
 Masz ochotę nabyć karnet i być przez te 3 dni z nami?
🔖 Zajrzyj tutaj: https://goout.net/pl/folkowisko-2022/szkmgrr/
🇬🇧
Do you still remember where Folkowisko came from 🤔
A few months ago, our team was creating festivals and spreading the culture of the borderland 🎶 However, when the war broke out in Ukraine, we felt an obligation to help our neighbors. This is how the Folkowisko Foundation was established.
However, in 10 days we are planning to stop for a whil 🥰 During the three days of the Folkowisko Festival, we want to go back to where it all began. We encourage you to do it with us. We invite you on July 14 for three days to Gorajec, where concerts, workshops, theater performances, literary meetings and many, many other attractions will take place.
Do you want to be with us?
🔖Buy ticket: https://goout.net/pl/folkowisko-2022/szkmgrr/
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
pl_PLPolish