akcja-reakcja. pomoc na granicy.

Fundacja Humanitarna Folkowisko powstała w odpowiedzi na pojawiający się kryzys humanitarny. Naszą domeną jest szybka reakcja na pojawiający się problem. Dlatego zareagowaliśmy również na granicy polsko-ukraińskiej, w trakcie trwania strajku kierowców ciężarówek w 2022 roku. Nie mogliśmy pozostać obojętni na ludzi, którzy po kilkanaście dni stali w mrozie, ciemności i strachu na granicy. Dostarczaliśmy im ciepłe posiłki, wodę, koce i słowa wsparcia.