Asystenci kultury

Asystent Kultury to osoba z pasją, kreatywna, która chce napędzać do działania i współpracy Polaków i Ukraińców mieszkających na Podkarpaciu. Zadba o wzajemne zrozumienie i wymianę kulturową. Finałowym efektem działań każdego z 8 asystentów będzie organizacja wydarzenia łączącego obydwie kultury.

Oksana Korol

Oksana Korol

Oksana Korol jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki we Lwowie, doktorem filozofii oraz założycielką i dyrektorem Szkoły Rozwoju Osobistego „Szkoła Rodu” (wraz z oddziałem w Polsce). Jest także założycielką i dyrektorem związku artystycznego „Świat Marzeń”, arteterapeutką, etnografką i folklorystką, a także wolontariuszką.

Przez całe życie związana jest z zachowaniem, odrodzeniem i propagowaniem ukraińskiej oraz ogólnie słowiańskiej kultury ludowej – tradycji, obrzędów i zwyczajów, piosenek i muzyki.

Przez ponad 20 lat występowała, a następnie pełniła funkcję dyrektora artystycznego i kierownika Wzorowego teatru pieśni ukraińskiej Źródełko w Morszynie (1989-2019). Jest założycielką i reżyserem studenckiego teatru pieśni „Dzwin” Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (od 2006 roku do dzisiaj). Jako naukowiec ma na swoim koncie dziesiątki artykułów naukowych, badań i opracowań, a także jest autorką programów szkoleniowych zatwierdzonych przez Wyższą Komisję Atestacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Oprócz tego, Oksana Korol organizowała imprezy kulturalne i artystyczne dla Prezydentów Ukrainy, (takich jak Wiktora Juszczenki i Petra Poroszenki).

W latach 2002-2019 pełniła funkcję lektora-muzykologa i konferansjera Lwowskiej Filharmonii Narodowej im. Myrosława Skoryka.

Zorganizowała, wyreżyserowała i przeprowadziła dziesiątki regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali, każdego roku reżyserując i przeprowadzając około 200 koncertów.

Jest autorką ponad 50 spektakli, aktywną działaczką społeczną, uczestniczką programów telewizyjnych, a także aktorką filmów dokumentalnych i fabularnych.

Za swoją pracę została odznaczona honorową odznaką „Złotych Lwów Czarnej Sotni” przez wojska ukraińskie oraz Orderem „Ukraińska Berehynia” od Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia „Kraina”. Otrzymała również dyplomy i podziękowania Ministerstwa Kultury Ukrainy oraz regionalnych wydziałów kultury.

Olga DryżaŁ

Olga DryżaŁ

Ukrainka polskiego pochodzenia. Prawie 8 lat mieszkam w
Rzeszowie. Jestem artystką, uczestniczką i organizatorką projektu
“Berehyni” prowadzę warsztaty. Projekt Berehyni powstał w Rzeszowie
2022 roku.  Powołany jest ocalić od zapomnienia tradycje Ukraińskie i
pokazać ich światu. Koordynator wolontariackiego projektu ArtHub.help
Rzeszów wspólnie z ArtHub.help Kraków. Poszukiwałam wolantariuszy i
prowadziłam zajęcia plastyczne, warsztaty artystyczne dla dzieci
uchodźców z Ukrainy (Marzec – sierpień 2022).

Anna Duliban

Anna Duliban

Animator kultury, edukator muzealny, archeolog. Od wielu lat w teatralnym ruchu amatorskim, planszówkowym oraz rekonstrukcji historycznej. W wolnych chwilach haftuję, koralikuję i lepię w glinie. Lubię robić rzeczy z ludźmi, dla ludzi.

Aleksandra Karmelita

Aleksandra Karmelita

Absolwentka kulturoznawstwa na UMCS w Lublinie (2012 r.). Animatorka kultury, etnografka, członkini zespołu Fundacji na Rzecz Kultury WALIZKA, działająca głównie na terenie Podkarpacia.

Realizatorka projektów kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz  grantów naukowych („Wiatr do morza” – współpraca z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu 2016/17). Laureatka konkursów literackich (konkurs na reportaż pt. „Kim jest archiwista społeczny” Centrum Archiwistyki Społecznej, 2020 rok; konkurs wyd. Region na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce historii i etnografii Pomorza, 2014 r.). 

Zafascynowana wielością opowieści o życiu na świecie (no bo w sumie gdzie indziej?) i wielowątkowością jego doświadczania. Obserwatorka i mała część Przyrody. Słuchaczka opowieści o doświadczeniach ludzi w nurcie Oral history. Entuzjastka łączenia rzeczy pozornie odległych, poszukiwaczka wspólnych mianowników, gorąca zwolenniczka zakładania archiwów społecznych oraz wprowadzenia do programu edukacji szkolnej historii mówionej. 

Damian Piórko Ziemba

Damian Piórko Ziemba

Specjalista ds. marketingu a także storyteller i prezes Fundacji GraTy, edukator cyfrowy, promotor game based learning, populazator gier planszowych, fabularnych, cyfrowych oraz VR. Aktywista, organizator społecznościowy, uczestnik programu Liderzy PAFW a także innowator społeczny.

Darek Bobak

Darek Bobak

Uważam, że jestem świadomym członkiem społeczeństwa. W organizacjach pozarządowych działam „od zawsze”, najlepiej czuję się w strefie międzykulturą i prawami obywatelskimi, prawami człowieka. A ponieważ zawodowo zajmuję się badaniem i ochroną najstarszych świadectw działalności człowieka (jestem archeologiem), bardzo bliskie są mi także kwestie związane z szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Nie potrafiłbym żyć bez muzyki, a książki uważam za artykuł pierwszej potrzeby.

Brałem udział w organizacji wystaw, konferencji, koncertów i debat. Wielokrotnie też uczestniczyłem i organizowałem protesty przeciw niepokojącym zjawiskom w naszym życiu społecznym. Jestem aktywistą Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” i Ruchu ,,Obywatele RP”.

Danuta Zarzyka

Danuta Zarzyka

Urodzona w 1975 roku w Toruniu. W 1992 roku wyjechała z kraju a od 1999 roku zamieszkała  w Boliwii, gdzie rozpoczęła współpracę z „Teatro de los Andes” w dziedzinie scenografii i kostiumologii. Równolegle realizowała własne kształcenie aktorskie przy grupie i na  corocznych międzynarodowych warsztatach studyjnych w LUME, Uniwersytet Campinas,  przy Sao Paolo w Brazylii. Od 2004 roku prowadzi wraz z mężem boliwijsko-polską grupę  aktorską „Entre dos Aguas un Teatro”. W 2019 roku przeprowadziła się wraz z rodziną do  Polski, do wsi Temeszów na Podkarpaciu. Obecnie jest przedstawicielem Stowarzyszenia  Artystycznego Gościniec Południa i realizuje, oprócz własnej pracy aktorskiej, działania  artystyczno-kulturowe z lokalną społecznością z nadsańskich wsi Pogórza Dynowskiego. 

Aktorka teatralna i filmowa, reżyser filmowy, realizator projektów kulturowo-artystycznych,  matka, poetka i rolnik.  

Maksym

Maksym

Pochodzę z Nizhyna, Ukraina.

Przyjechałem do Polski w kwietniu 2022 roku. Teraz studiuję budownictwo w Politechnice Krakowskiej. Od maja 2023 roku jestem animatorem kultury w fundacji “Folkowisko”. Brałem udział w organizacji i wystepowałem na różnych koncertach i konferencjach naukowych w szkole. 10 lat uczyłem się w szkole muzycznej na kierunkach: wokal, gitara, fortepian. W latach 2016-2022 byłem członkiem i kapitanem klubu gier intelektualnych „Co? Gdzie? Kiedy?”. Mój projekt w ramkach działalności jako asystent kultury polega na organizacji koncertu polsko-ukrainskiej indie-muzyki.

Marta Bobak

Marta Bobak

Jestem kobietą, obywatelką, nauczycielem, pracownikiem nauki. Świadomą uczestniczką życia społecznego. 

Interesuje mnie kultura, zwłaszcza ta, którą trzeba chronić, bo jest ulotna, mało reprezentacyjna, zapomniana, zagrożona. 

Fascynuje mnie uczenie się języków – zarówno polskiego jak i obcych. Nie wyobrażam sobie życia bez literatury i muzyki, lubię teatr i operę.

Interesują mnie prawa człowieka i obywatela. Mam doświadczenie uczestnictwa w wolontariacie skierowanym ku działaniom humanitarnym. 

Uczestniczyłam w licznych demonstracjach, konferencjach, debatach, koncertach, wystawach – części z nich byłam współorganizatorem. 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” i Ruchu „Obywatele RP”.