Punkty medyczne w Ukrainie

Na samym początku wojny przy dworcu kolejowym we Lwowie, gdzie docierają tysiące uchodźców wewnętrznych, udało się stworzyć mobilny punkt medyczny. To w nim medyczni wolontariusze z całego świata udzielali pierwszej, przedszpitalnej pomocy i opatrywali rany. Dziennie trafiało do nich od 80 do 120 osób. Łącznie na dworcu we Lwowie medycy Folkowiska przyjęli ponad 5 tysięcy pacjentów.

Obecnie nasz mobilny punkt medyczny stacjonuje przy szpitalu w Jaworowie, stanowiąc zabezpieczenie medyczne dla przejść w Korczowa/Krakowiec i Budomierz/Hruszów.