skip to Main Content

Kim jesteśmy

Fundacja Folkowisko to wojenne dziecko Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko. Wraz z pierwszy dniem wojny, Stowarzyszenie, które w czasach pokoju zajmowało się tworzeniem Festiwalu Folkowisko oraz animacją lokalnej społeczności, przeobraziło się w jedną z najaktywniejszych organizacji niosących pomoc humanitarną Ukrainie.

Naszą domeną jest natychmiastowa reakcja na zmieniające się potrzeby szukających schronienia przed wojną. Fundacja Folkowisko powstała właśnie po to, żeby dostarczać szybką, skuteczną oraz systematyczną pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Długofalowym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, kulturalnej, edukacyjnej, rozwojowej, dobroczynnej i społecznie użytecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w rejonach świata objętych konfliktami.

Radosław Mysłek

Członek Zarządu

Barbara Psiuk

Prezes Fundacji Folkowisko

Aleksander Sola

Wiceprezes Zarządu

Michał Tubek

Rada Fundacji

Arkadiusz Szałata

Rada Fundacji

Maciej Piotrowski

Rada Fundacji

Marcin Piotrowski

Rada Fundacji
pl_PLPolish