skip to Main Content
fundacja-color-square

The goal of the Foundation is to organize and provide educational and cultural, development, charitable and humanitarian, charitable and socially useful aid, as well as to counteract social exclusion.

fundacja-color-square

ACTIONS

Books not bombs!

The Folkowisko Foundation in its activities also tries not to forget about those we met at...

Victory Gardens

The Victory Gardens project is one of the aid initiatives for Ukraine, assuming the collection of seeds

PARTNER CITIES

The Folkowisko Foundation supports Ukrainian towns, located in the border zone, which host thousands of internal refugees.

#fundacja_folkowisko

Some of you probably know that the use of the red cross symbol is allowed only for individual units The very fact of providing humanitarian aid does not allow its use Thanks to our Ukrainian friends The Folkowisko Foundation officially cooperates with the Red Cross organization 😍 Our vehicles carrying humanitarian aid to  Ukraine can be marked, and we can enjoy starting another cooperation between the organizations 🥰🇵🇱🇵🇱🇵🇱Część z Was pewnie wie, że używanie znaku czerwonego krzyża jest dozwolone tylko dla poszczególnych jednostek🚑 Sam fakt niesienia pomocy humanitarnej nie zezwala na jego używanie🤔 Dzięki naszym ukraińskim przyjaciołom🇺🇦 Fundacja Folkowisko oficjalnie współpracuje z organizacja Czerwonego Krzyża 😍 Nasze samochody niosące pomoc humanitarną do Ukrainy mogą być oznakowane, a my możemy się cieszyć rozpoczęciem kolejnej współpracy pomiędzy organizacjami 🥰Supports us:@thekosciuszkofound ❤️
🇬🇧 See a short report from the action "Alleys of memory" in Jaworów🌳 The trees and shrubs planted together are to commemorate the heroes who fought and died for Ukraine 🇺🇦 We would like to thank the local authorities for inviting them to such a great action 🥰🇵🇱Zobaczcie krótką relację z akcji “Aleje pamięci” w zaprzyjaźnionym z Fundacją Folkowisko Jaworowie 🌳 Posadzone wspólnie drzewa oraz krzewy mają na celu upamiętnienie bohaterów walczących oraz poległych za Ukrainę 🇺🇦 Dziękujemy lokalnym władzom za zaproszenie do tak wspaniałej akcji 🥰🤗Supports us🤗@thekosciuszkofound Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca #grupaparasol
🇵🇱Dzisiaj przybyli do nas nowi wolontariusze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych 🇺🇸Postanowili pomóc nam w sortowaniu pomocy humanitarnej oraz przenoszeniu produktów 😍Dzięki ich sile i bezinteresownej pomocy udało nam się bardzo szybko uporządkować magazyn 🥰Cieszymy się, że przyciągamy wolontariuszy z całego świata, gotowych pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wspierać nas w działaniach 😁Dziękujemy 😍🇺🇸Today, new volunteers from the 82nd Airborne Division of the United States Army have come to visit us 🥰They decided to help us sort humanitarian aid and relocate products 😍Thanks to their strength and selfless help, we managed to put the warehouse in order very quickly 😁We are glad that we attract volunteers from all over the world, ready to support us in our activities despite unfavorable weather conditions🥰 Thank you!Supports us:The Kosciuszko Foundation Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca #grupaparasol
Dzieci z niepełnosprawnościami które zostały ewakuowane do zachodniej Ukrainy z terenów objętych działaniami zbrojnymi, przygotowały dla nas cegiełki w postaci kartek i ozdób świątecznych 🐣Cała kwota zebrana ze zbiórki zostanie przeznaczona na zakup produktów pierwszej potrzeby których brakuje w ośrodku 🥰 Zapraszamy na Facebooka Fundacji Folkowisko, gdzie możecie je nabyć 😍
en_USEnglish